боевое братство

Милош Земан поздравил россиян с Днем Победы.

9 мая в Посольстве Российской Федерации в Чешской Республике состоялся праздничный прием в честь Дня Победы, в котором приняли участие ветераны, президент Чехии Милош Земан, послы зарубежных стран, главы политических и общественных организаций, пресса, бывший президент республики Вацлав Клаус, а также спикер национального собрания и члены дипкорпуса.

Глава Чехии обратился к присутствующим с тожественной речью, в которой поздравил россиян с Днем Победы и предупредил об опасности попыток переписать историю. Я приехал сюда, чтобы глубоко поклониться памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии. Кто забывает прошлое, тот осужден вновь его пережить, сказал президент.

Милош Земан напомнил, что нацистская Германия была основана на принципе расовой ненависти, и предупредил, что ненависть осталась и в наше время, пусть и в другой форме религиозной нетерпимости.

Нам нужно бороться с исламским терроризмом. [] Это и есть история, которая может повториться. Если мы не сможем остановить исламский терроризм, то жертв может быть столько, сколько потребовалось для победы над гитлеровской Германией, заявил президент Чешской Республики, указав, что новый центр международного терроризма может возникнуть в Афганистане.

Посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский в свою очередь отметил, что прочной основой российско-чешских отношений стало боевое братство, родившееся между народами в годы Второй мировой войны, когда чехи и словаки вместе с советскими воинами мужественно сражались с общим врагом и что это помогло преодолеть непростые этапы совместной истории послевоенного периода.

В завершение официальной части мероприятия ее участники выпили по традиционной рюмке за Победу. Также в посольстве в этот день состоялась выставка фотопортретов ветеранов, выступил детский музыкальный коллектив, работала фронтовая кухня.

5 thoughts on “боевое братство

 1. Miloš Zeman poblahopřál Rusům k Den vítězství
  Informační portál 05/09/2019 16:43 369 0
  3
  Dne 9. května se na velvyslanectví Ruské federace v České republice konala slavnostní recepce na počest Dne vítězství, které se zúčastnili veteráni, český prezident Miloš Zeman, velvyslanci zahraničních zemí, vedoucí politických a veřejných organizací, tisk, bývalý prezident republiky, Václav Klaus a řečník národního shromáždění. a členové diplomatického sboru.
  Miloš Zeman poblahopřál Rusům k Den vítězství
  Šéf České republiky oslovil posluchače slavnostní projev, ve kterém poblahopřál Rusům k Den vítězství a varoval je před nebezpečím snahy přepsat historii. Přišel jsem, abych se hluboce poklonil vzpomínce na sovětské vojáky, kteří zemřeli při osvobození Československa. Ti, kdo zapomněli na minulost, jsou odsouzeni znovu projít, řekl prezident.

  Miloš Zeman připomněl, že nacistické Německo bylo založeno na principu rasové nenávisti a varovalo, že nenávist zůstala v naší době, byť v jiné podobě – náboženské nesnášenlivosti.

  Musíme bojovat proti islámskému terorismu. […] Toto je příběh, který se může opakovat. Pokud nemůžeme zastavit islámský terorismus, může existovat tolik obětí, kolik je zapotřebí k poražení nacistického Německa, uvedl prezident České republiky, který naznačil, že v Afghánistánu by mohlo vzniknout nové centrum mezinárodního terorismu.

  Velvyslanec Ruské federace v České republice, Alexander Zmeevsky, zase poznamenal, že bojové bratrstvo, které se narodilo mezi národy během druhé světové války, kdy Češi a Slováci spolu se sovětskými vojáky bojovali statečně proti společnému nepříteli, se stalo pevným základem rusko-českých vztahů a pomohl překonat obtížné fáze společné historie poválečného období.

  Na konci oficiální části akce vypili účastníci tradiční sklo pro Vítězství. V ten den se na velvyslanectví konala také výstava fotografických portrétů veteránů, vystoupila dětská hudební kapela a pracovala přední kuchyně.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *